Projekt Deutsch munkafüzet 3 (új) jellemzők

A Projekt Deutsch a jól ismert Project English ill. Project nyelvkönyvsorozat bevált módszertanát követi, és a felsőtagozat négy szintjén biztosít szilárd alapokat az általános iskolások számára a német nyelv elsajátításához. A nyelvkönyvsorozat az új kerettanterv nyelvtanítási koncepciójának alapvetően megfelel. A nyelvi készségek kialakítása és fejlesztése a fő célkitűzés, ezeknek rendelődnek alá a kötetekben található fejezetek, szövegek és gyakorlatok. A tankönyvhöz szorosan kapcsolódik a Munkafüzet, melyben az órai tanagyag gyakorlása érdekes, motiváló feladatokon keresztül történik. A tankönyv mindig világosan jelöli, hogy melyik tananyagrészhez melyik munkafüzeti feladatsor tartozik.