Przechadzka z kobietami i kozłami jellemzők

"Séta nőkkel, bakkecskékkel" - ezzel a címmel jelent meg a román, az orosz és a német kiadás után Szávai Géza Séta gramofonzenére című nagysikerű regénye lengyel nyelven is. "Csalóka, pikareszk jellegű, ugyanakkor elégikus könyvvel van dolgunk, amely mohón merít az élet féktelen őserdejéből; örömteli és cáfolhatatlanul komikus, egyúttal azonban keserű, kétségbeesést sugalló könyv is. Bildungsroman? Minden bizonnyal az, a szexuális indíttatás minden bájával, sötét rejtelmével; ahogyan türelmetlenül bámulja az ember az eget, a csillagokat, a madarakat (ha nagyon intenzíven bámulunk, fölfedezhetjük Leibnitz kék madarát is!), a vizet, a földet, amelyből szőlő terem, a háztáji gazdaságban pedig egymást követik a kecskék és a kecskebakok mind újabb nemzedékei. A jelentősebb kecskebakok életrajza legalább olyan aprólékos, pontos, mint a Benedek család története! Előbb van a "kis élet", aztán a nagyobb, végül a "nagy élet" valahol a világ végén, ez azonban csak látszat, mert miként minden helyünk a Földön, ez is igazi világ közepe! Szerelmek és futó kalandok gyönyörei, a férfibarátság nehézségei, a házasság és az apaság (gyakran édes) terhei. Regény a felnövekvésről, arról, hogyan válik valaki emberré, kivételes, egyetlen és megismerhetetlen valakivé" - írja a könyv utószavában Feliks Netz.