Pszichológia jellemzők

Az átdolgozott kiadás az amerikai tankönyv 1996-os, tizenkettedik kiadása alapján készült. E tankönyv eredetijét mintegy háromévente átdolgozzák, hogy a pszichológiai kutatás és elméletképzés legújabb eredményeit beépíthessék a könyv anyagába. A gyakori frissítés sokban hozzájárult ahhoz, hogy e mű több mint negyven éve az egyik legnépszerűbb pszichológia-tankönyv az Egyesült Államokban. Ezt a hagyományt mi is követni kívánjuk, hogy a pszichológia oktatása a legszínvonalasabb és legújabb kutatási eredményekre támaszkodhasson.