Rabok és őrök - Társadalmi viselkedéstan VIII. kötet jellemzők

"Mielőtt végleg elbátorodnánk a bűn világába való bemerészkedéstől, arra kérem kedves Olvasóimat, ne ítéljenek szigorúan, amiért túl nagy kanállal keveset sikerült merítenem.
A kriminológia és a kriminalisztika, valamint a hozzájuk szorosan kapcsolódó többi tudomány ágazat hihetetlen gazdagsága és mélysége tárult föl előttem, amikor e kötet megírására készültem. Ezért -mentségemre szolgáljon- csupán bepillantásra futja a börtönvilágba, de reményem szerint ennyi is elég kell legyen ahhoz, hogy még szilárdabban szegüljünk szembe minden gonosz tettnek, bátrabban védjük meg a gyengéket, ne kegyelmezzünk a rossznak a jóval szemben és a bűnelkövetők iránt csak akkor érezzünk irgalmat, ha tettüket, megbánták, de akkor és csak akkor támadjon fel bennünk a részvét és a segíteni akarás." (A szerző)