Ramszesz jellemzők

A francia bestseller szerző, Christian Jacq Ramszesz-pentalógiájának második kötetében az olvasó nyomon követheti az egyiptomi Újbirodalom talán legnagyobb s kétségkívül legismertebb fáraójának, II. Ramszesznek további élettörténetét.
Széti halála után kisebbik fia és kijelölt utódja, Ramszesz lép a trónra. Az ifjú fáraónak - bár minden testi-lelki adottsága megvan hozzá, hogy nagy uralkodó váljék belőle - számtalan akadályt kell leküzdenie, számtalan próbát kell kiállnia, mire megszilárdítja hatalmát, elnyeri népe jóindulatát és támogatását. Először is saját kételyein, szorongásán, kishitűségén kell úrrá lennie: vajon méltó és alkalmas-e az emberfölötti, hatalmas feladatra. Aztán vetélytársait és ellenségeit kell legyőznie, akik nyíltan vagy a sötétben, a háttérben meghúzódva támadják, összeesküvést szőnek, felkelést szítanak, ármánykodnak ellene, nem riadva vissza semmilyen eszköztől, tőrtől, méregtől, fekete mágiától, gonosz varázslattól.