Reformpedagógia - Pedagógusi kompetenciák fejlesztése reform- és alternatív pedagógiai módszerek segítségével jellemzők

A könyv segíti az olvasót eligazodni a másként tanítás művészetében, bátorságot adhat új kezdeményezésekhez, új utak, ösvények kitaposásához. Az első részben a szerző az alaptéglák letételét célozta meg, ebben olvashatnak a reformpedagógiák kialakulásáról, fejlődéséről, alapelveiről; a második részben azokat a módszereket mutatja be, amelyek segítik a pedagógusokat saját koncepciójuk kialakításában. A második rész nem egy különálló egység, hanem a reform-, és alternatív pedagógiák által kidolgozott és használt módszereket, attitűdöket közvetíti. Olvassák figyelmesen, nézzenek utána az apró részeknek, kifinomult technikáknak, ami egyik-másik pedagógiának a lényegét alkotja, de mindezeken túl keressék a kapcsolatot azokkal a tanítókkal, óvodapedagógusokkal, akik a gyakorlatban „élik" az egyes módszereket.