A TESTNEVELÉS TANTÁRGYPEDAGÓGIÁJA jellemzők

A testnevelőtanár-képzésben fontos helyet elfoglaló és eddig szakmódszertan címen ismert tárgy témakörét e tankönyv kibővíti a pedagógia, valamint a testnevelés elméletében és gyakorlatában bekövetkezett változásokkal. Az első fejezetbe a tantervre épülő tervező munkához szükséges elméleti ismeretek összefoglalása, a másodikba aktuális tantárgypedagógiai kérdések kerültek.