Reward Pre-Intermediate Student`s Book jellemzők

Elsősorban a középiskolás korosztály számára ajánlott tankönyvsorozat: a tananyag feldolgozási módja és a témakörök a fiatalok életkori sajátosságaihoz, érdeklődési köréhez alkalmazkodnak. A tankönyvsorozat sok kiegészítővel rendelkezik, ezért is ajánljuk a nyelvi előkészítő évfolyamokra. Segítségükkel az alap tananyagot színesíthetjük, bővíthetjük magas óraszám esetén is. A diákok szintbesorolását és folyamatos ellenőrzését segíti a megrendeléshez az irodából ajándékba küldött, minden szinthez külön járó floppy lemez, amely többféle tesztet tartalmaz. A tanári kézikönyv igen alapos, részletes háttér információval megkönnyíti a tanár feladatát. A nyelvtanítást a sorozathoz, kifejezetten a közép-kelet-európai régió számára szerkesztett nyelvtani gyakorlófüzet segíti elő. Az angol órát színesítheti a nyelvtanár a Teacher's Recource Pack segítségével, amelyben minden szinten, minden leckéhez külön fénymásolható anyag található. Az általános nyelv tanítása mellett a szerzők külön figyelmet fordítanak a BUSINESS, mint a jelenleg legkurrensebb szakma oktatására. Az Elementary szinttől felfele, minden szinthez külön Business Recource Pack készült. A sorozat Elementary szintjétől az Upper-Intermediate szintjéig CD-ROM csomagban is hozzáférhető. A REWARD VIDEO szintén hasznos kiegészítő anyag. A videó használatát a tanári kézikönyv és a diákok számára készült Video Activity Book teszi teljessé. A már említett előnyök mellett a könyv erőssége a kiszámíthatósága: minden lecke kétoldalas, és könnyen, akár egy tanítási óra alatt elvégezhető. A kurzus 5 szintes: Starter: teljesen kezdő szint. Elementary: álkezdő szint. Pre-Intermediate; Intermediate: a tankönyv elvégzésével a tanuló középfokú nyelvvizsgát tehet. Upper-Intermediate. A sorozat komponensei: tankönyv, tanári kézikönyv, munkafüzet (kulcsos és kulcs nélküli változatban), nyelvtani gyakorló, Teacher's Recource Pack, Business Recource Pack, Video, video munkafüzet, video tanári kézikönyv, CD-ROM, floppy disc tesztekkel.