Salamon, avagy a történet vége jellemzők

Salamon története elválaszthatatlan Dávid alakjától, bár mintha a híres fiú a bibliai szövegek mennyiségében és változatosságában is elmaradna apja mögött. Salamon hagyatéka azonban első pillantásra is izgalmas, ha pedig egy kissé belemélyedünk, akkor nyomban kiderül, hogy az ókornak ez a jelentős személyisége sem adja könnyen titkait. Államának kiterjedése heves viták tárgya, miként gazdagsága és emberfeletti bölcsessége is. A nevéhez fűződik a világ alighanem leghíresebb, mára nyomtalanul eltűnt épületének, a jeruzsálemi templomnak felépítése. Érdemes hát fellebbenteni alakjáról a hagyományok dús szövésű fátylát, hogy legalább egy röpke pillantást vethessünk Salamonra, Dávid fiára. Kőszeghy Miklós Salamon című műve egy kettős kompozíció második tagjaként készült el. Az első kötet 2001 tavaszán Dávid címmel jelent meg. A Salamon című kismonográfia megjelentetését az a tudományos meggyőződés vezérli, hogy egy Dávidról szóló munka befejezése elképzelhetetlen a salamoni kor problémáinak tárgyalása nélkül. Hiszen a dávidi folyamatok igazi eredményeiket, a pozitívumokat és a negatívumokat egyaránt csak Salamon idején hozzák meg. Őszintén remélhetjük tehát, hogy a tudományos szempontok együtt jelentkeznek majd a kötet remélhetően kedvező fogadtatásával.