SCHRITTWEISE 1. - KEZDŐKNEK jellemzők

Raktári szám: 56348A könyv alapfokon foglalkoztatja azokat a fiatalokat - és felnőtteket is -, akik heti két-három órában ismerkednek a nyelvvel. A kedvébresztő alaptankönyvre a későbbiekben egy haladóknak szóló második kötet, majd szakmánként kiegészítő anyagok épülnek.A Schrittweise gyakorlatias és fiatalos szemléletű, az alapfokú nyelvvizsga követelményeit szem előtt tartó nyelvkönyv, amely jól áttekinthető szerkezetének, az egymásra épülő gyakorlatok rendszerének, a tömör magyar nyelvű nyelvtani magyarázatoknak és a hangkazettáknak köszönhetően nemcsak csoportos, hanem önálló tanulásra is alkalmas. A tizenkét fejezet azokat a témákat és élethelyzeteket öleli fel, amelyek a leggyakoribbak az idegen ajkúakkal való érintkezés során. Az egyéni tanulást segíti a leckék végén található, szófajonként tagolt egynyelvű és a tankönyv végén található kétnyelvű szójegyzék.A nyelvkönyv ajánlható az általános iskola, a szakközépiskola és szakmunkásképző intézetek tanulóinak, de illeszkedik minde