Sokszemszögből a kultúráról - Irányzatok a kultúra elméletében és filozófiájában jellemzők

Noha a kultúra fogalmát már az ókori latin nyelvben használták, modern értelmezésben csak a 17-18. századtól kezdve terjedt el Európában. E könyv arra keres választ, hogy mi váltotta ki ekkor a fogalomnak az emberre vonatkoztatását, és hogyan alakultak ki az utóbbi két évszázadban a kultúra mibenlétét és jelentôségét vizsgáló irányzatok. Az áttekintés a felvilágosodástól a szimbolikus antropológiáig ismerteti a különbözô felfogásokat, és kitér a kultúra vonatkozásában a posztmodern filozófia és a rendszerelmélet vitájára.