Sokszínű anyanyelv - Írásvázoló első osztályosoknak - Kisbetűk jellemzők

Az iskolába kerülő gyermek már képes az irányított vonalvezetésre, az íróeszközök használatára. A kézmozgás fejlesztése, az írásmozgás kialakítása az első évfolyamon történik.
Az íráskészség elsajátítása aprólékos, hosszantartó folyamat. A munkafüzet feladatai ezt a tevékenységet segítik a gyermekek számára élvezetes módon.
A betűelemek, majd a betűk írását nagy méretű ábrákon, a vonalvezetés irányának jelölésével gyakorolhatják a diákok.
Ezt követi a betűk, betűkapcsolatok és szavak írása fokozatosan csökkenő betűméretben. A begyakorlás adott minta átírásával és másolással történik. A betűk arányainak felismerése a betűelemek és a betűk négyzetrácsban történő elhelyezésével válik érzékletessé.
A tanulók munkáját a kedves illusztrációk teszik igazán élményszerűvé.