Sokszínű középkor jellemzők

A kötet címéhez híven Sz. Jónás Ilona itt kiadott tanulmányai rendkívül széles skáláját kínálják a középkori és reneszánsz Európa jellegzetes problémáinak: az idő mérésétől a természet megszelídítéséig, a zsarnoköléstől az álmok értelmezéséig, a szentkultusztól a városi társadalom rétegződéséig a szerző számos izgalmas kérdést elemez és illusztrál jól érthető példákkal.
A könyv lapjain felsorakozó szereplők életteli közelségbe hozzák a középkori ember mindennapjait: az olvasó találkozhat a kolostori iskolák kíváncsi diákjaival, apátjuk kincseit és kiválóságát csodálva bemutató szerzetesekkel, kardjuk hírnevére büszke lovagokkal, selyemszövő párizsi asszonyokkal, falvaikból elköltöző, jobb sorsot kereső parasztokkal, tetteikkel példát mutató, jól ismert szentekkel vagy éppen kalandos sorsú remetékkel.
A tanulmányok tudományos értékük mellett nyelvezetük gazdagságával, a leírások hallatlan képszerűségével, a színek, formák, anyagok, apró részletek megjelenítésével is hozzájárulnak ahhoz, hogy a középkor ne csupán régmúlt évszázadok hosszú sora, hanem lélegző, megtapasztalható, megérthető és megszerethető világ is legyen.