Study Trips to the English-Speaking World jellemzők

"Szeretettel köszöntök mindenkit, aki kezébe veszi e könyvet, melyben ízelítőt kívántam adni azon emberek mindennapjaiból, akik az angol nyelvet anyanyelvükként beszélik. Mivel országaik területe összességében körülbelül háromszorosa Európáénak, nem várható el, hogy egységesen, "uniformizálva" kezeljük őket. Nemcsak a földrajzi távolság, de a történelmi különbözőség is meghatározza gondolkodásmódjukat. Épp ez a távolság, "nagyság" igazolhatja azt is, hogy a leírtaktól eltérő dolgokat is lehet tapasztalni, ami persze nem jelenti azt, hogy csak ez vagy csak az lehet igaz. Szándékom szerint meg akartam mutatni, hogy az angolul beszélő emberek is ugyanolyanok, mint bárki más..."