STUFENGRAMMATIK NEU jellemzők

Raktári szám: NT-56337/1Nyelvtani gyakorlókönyvünket az általános iskola felső tagozatos tanulóinak, illetve a 14-15 éves, már több éve németül tanuló diákoknak szól, akiknyelvtani ismereteiket akarják bővíteni ellenőrizni,gyakorolni akarják már megszerzett nyelvtani ismereteiket,német nyelvből nyelvtani tudásfelmérésre készülnek,önmagukat akarják ellenőrizni, hogy milyen mértékben sajátították el a nyelvtani tudnivalókat.Az átdolgozás során a könyv kiegészült egy tárgymutatóval és kihagytuk a hangtani, kiejtési fejezetet, ezért az átdolgozott könyvhöz nem tartozik hangkazetta.