Sugárkémia jellemzők

A könyv első fejezetei a sugárforrások és a sugárenergia elnyelésének ismertetésével, a kísérleti és mérési módszerek bemutatásával, a folyékony, szilárd és gáznemű anyagok sugárkémiájával foglalkoznak. A könyv nagyobbik része a gyakorlati alkalmazásokat tartalmazza: kitér a víz alkalmazására reaktor hűtőközegeként, a szénhidrogéneknél megemlékezik a sugárzásiniciált termikus krakkolásról. A polimerekkel kapcsolatos fejezet az elmélet mellett ismerteti a megvalósított ipari eljárásokat, köztük a hazai technológiákat. Nagyszámú sugárzásos eljárást mutatnak be az élelmiszerekkel, sterilezéssel és környezetvédelmi alkalmazásokkal kapcsolatos fejezetek is.