A negyedidőszak földtani és őskörnyezettani alapjai jellemzők

TARTALOM Előszó és köszönetnyilvánítás 1. BEVEZETÉS 1.1. A negyedidőszak tárgyköre 1.2. A negyedidőszak megfogalmazása és a fogalom fejlődése 1.3. A magyarországi negyedidőszaki kutatás története 2. A NEGYEDIDŐSZAK IDŐKERETEI 2.1. Izotópos kormeghatározási módszerek 2.1.1. Radiokarbon kormeghatározás 2.1.2. Termolumineszcens kormeghatározás 2.1.3. Elektronspin rezonancia 2.1.4. Urán-sorozat módszer 2.1.5. Rövid élettartalmú izotópelemzések 2.1.6. Kálium/argon kormeghatározás 2.1.7. Hasadási nyom 2.2. Ritmusos növekedésen alapuló kormeghatározási módszerek 2.2.1. Dendrokronológia 2.2.2. Zuzmónövekedési ráta (Lichenometria) 2.2.3. Ritmin-kronológia 2.3. Korrelációs módszerek 2.3.1. Tefrakronológia 2.3.2. Paleomágneses korhatározás 2.3.3. Aminosav kronológia (racemizáció) 3. A NEGYEDIDŐSZAKI ŐSKÖRNYEZETI VIZSGÁLATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK ŐSÉGHAJLATI, PALEOÖKOLÓGIAI, PALEOBIOGEOGRÁFIAI ÉS RÉTEGTANI SZEMPONTBÓL 3.1. A negyedidőszaki őskörnyezeti vizsgálatok elvi alapjai 3.2. A negyedidőszaki éghajlati változások légkörfizikai modellje és a modell geológiai, őslénytani bizonyítékai 3.2.1. A Földpálya elemei 3.2.2. Inszoláció (Napból érkező besugárzás) 3.2.3. Éghajlati modellek 3.2.4. A Földpálya által vezérelt őséghajlati változások geológiai bizonyítékai 3.2.5. A jégkorszakot kiváltó okok összekapcsolódása, a légkörfizikai modell legújabb elemei 3.4. A negyedidőszaki élővilág környezetjelző szerepe 3.4.1. A Foraminifera maradványok 3.4.2. Kovamoszatok vizsgálata 3.4.3. A negyedidőszaki üledékekben található mohamaradványok feldolgozása 3.4.4. Makroszkópikus növénymaradványok vizsgálata 3.4.5. Pollenanalitikai vizsgálatok 3.4.6. Fosszilis kutikula elemzés 3.4.7. Növényi opál (fitolit) vizsgálata 3.4.8. A negyedidőszaki Mollusca fauna feldolgozása és környezeti jelző szerepe 3.4.9. Negyedidőszaki rovarmaradványok 3.4.10. Negyedidőszaki Ostracoda maradványok őskörnyezeti jelző szerepe 3.4.11. A negyedidőszaki gerinces fauna őskörnyezeti célú vizsgálata 4. A NEGYEDIDŐSZAKI KÖRNYEZETREKONSTRUKCIÓS MÓDSZEREK ÉS EREDMÉNYEIK 4.1. Mintavétel és mintaigény a negyedidőszaki paleoökológiában 4.2. Üledékes rendszerek, mint környezeti tényezők 4.2.1. Negyedidőszaki tengeri üledékgyűjtő medencék és üledékeik 4.2.2. Tavak, lápok, mocsarak üledékgyűjtő medencéi mint a negyedidőszaki őskörnyezeti információk hordozói 4.2.3. Löszös képződmények és fosszilis talajok sorozata mint a negyedidőszaki paleoökológiai rekonstrukció eszközei 4.2.4. A barlangok mint üledékgyűjtő rendszerek 4.2.5. Tektonikus medencéket, lokális üledékcsapdákat kitöltő fluviális üledékek mint az őskörnyezeti rekonstrukció eszközei 4.2.6. Speciális földtani, őséghajlati adatok a jégtakarókból, jéggel feltöltött barlangokból és üregekből 4.3. Negyedidőszaki globális események