SVÁJC MINT ELBESZÉLÉS - A NEMZETI ÉS A NARRATÍV IDENTITÁS KÉRDÉSEI MAX FRISCH... jellemzők

Max Frischt kétségkívül leginkább az én-identitás válságának szerzőjeként tartják számon, bár neve – Friedrich Dürrenmattéval összefonódva – igen gyakranhangzik el a „svájci nemzeti irodalom” létezése körül újra és újra fellángoló vitákban is. Ez nem véletlen, hiszen szövegeinek egyik állandó visszatérő témájaa politikum, a svájciság kérdése. Pabis Eszter könyve a svájci nemzet mint„elbeszélés”, vagyis mint narratív módon megalkotott társadalmi formáció és a„nyíltan” narratív irodalmi szövegek közötti viszony vizsgálatára vállalkozik. Amunka aktuális nemzetelméleti belátásokhoz csatlakozó teoretikus része a nemzet,illetve az identitások narratív konstruáltságának feltárását végzi el, egyfelőltehát a svájci nemzet narrációja, képisége, struktúrája, a nemzetkonstruálóstratégiák történeti fejlődése és médiumai képezik az elemzés tárgyát. A kutatásmásfelől elsősorban irodalmi természetű, alapvető kérdésfelvetése ugyanisa 20. századi irodalom egyik fontos funkciójára irányul: arra, hogy az