Szabadegyházak története Magyarországon 1989-ig jellemzők

"Bár a szerzők nem tekintik e művet a hazai szabadegyházak teljes történetének, rendkívül értékes, hiánypótló munkájukból érdekes történet, izgalmas olvasmány kerekedett. Tudatosan olyan történetet rekonstruáltak, melynek 19. századi felében erőteljesebbek a kultúrtörténeti és mentalitástörténeti, a 20. századi felében pedig a társadalom- és politikatörténeti hangsúlyok.
Tele van a könyv igazi drámai fordulatokkal. Példamutató, ahogyan ezek a közösségek a retorziók ellenére is megtalálták azokat a vallási és szociális területeket, ahol hatékonyan tudták megélni hitüket a közösség és a társadalom javára. Ugyanakkor - és ettől válik e munka még inkább hitelessé, árnyalttá és drámaivá - a hősök mellett megjeleníti a megalkuvókat és a besúgókat is, az ítélkezést, de sokkal inkább a mérlegelést és a tanulságok levonását az olvasóra bízva.
Bár a szabadegyházi közösségek hívei még mindig csak töredékét képezik a lakosságnak, történetüket a szerzők úgy tematizálták, hogy az egy cseppet sem maradt periférikusan, "történelem alulnézetben"-ként, hanem rálátást nyit a fősodorra, vagyis magára a történelemre. És ami még ennél fontosabb: segíti a vallási különbözőségek megismerését, megértését, értékként elfogadását, valamint a velük való párbeszédet és együttműködést." (Kamarás István)