Szabadkőműves voltam jellemzők

A szerző könyvében szabadkőműves múltját eleveníti fel. Bepillantást enged a világszerte elterjedt titkos szövetség kulisszái mögé, mesél páholymúltjáról, és leleplezi, hogy mi rejtőzik az állítólagos szabadkőműves humanitás mögött: egy kvázi vallásos értelemkeresés a vallásokon túl. A szabadkőművesek nemcsak hivatalaikhoz ragaszkodnak, nemcsak idejétmúlt rituálékat űznek, hanem kovácsolják szövetségeiket egy új világrend bevezetése érdekében, egy új "világvallás" fedőnév alatt. A szerző célja azonban nem csupán a leleplezés. Saját vívódásai által útmutatást kíván adni mindazoknak, akik Isten és a kereszténység helyett ebben a homályos, misztikus szervezetben akarják megtalálni életük értelmét.