SZABÁLYSÉRTÉSI JOG (2013.01.14.) jellemzők

Az új Sztv. gyökeresen átalakította a szabálysértési jog tartalmát és a büntetőjog felé közelítette a jogterületet. A korábban ide tartozó azon cselekmények, amelyeket a szabálysértési jog és az igazgatási jogszabályok is szankcionálni rendeltek, kikerültek az Sztv-ből, valamint megszűnt az önkormányzatok azon joga is, hogy rendeletben szabálysértési tényállásokat határozzanak meg. Ugyanakkor az általános szabálysértési anyagi jogi szabályokat jelentősen szigorították, az eljárási szabályokat az eljárás gyorsítása érdekében megváltoztatták, az általános szabálysértési hatóság már nem a jegyző, s a rendőrség szerepe is hangsúlyosabbá vált.Jelen kiadvány célja, hogy átlátható és használható formában mutassa be a szabálysértési jog általános részének jelenlegi állapotát. A szabálysértési jog szankciórendszerét és a büntetéskiszabási rendelkezéseket a könyv részletesebben elemzi ? rávilágítva az esetleges anomáliákra is.A munka a szabálysértési eljárás dogmatikai-logikai összefüggéseinek a