SZABÁLYSÉRTÉSI JOG - 2014. ÁPRILIS 1. jellemzők

- 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről- A belügyminiszter 22/2012. (IV. 13.) BM rendelete a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításárólHatályos: 2014. április 1-tőlEgységes szerkezetben a 2014. július 1. napján hatálybalépő módosításokkal.A szerkesztés lezárva: 2014. április 9.