Székely jellemzők

Székely Bertalan történelmi festészetünk kiemelkedő alakja. Az önkényuralom idején, majd a dualizmus korában festett híres vásznaival a nemzeti függetlenség és szabadság eszméjének képviselőjeként vált a magyar festészet egyik legjelesebbjévé. Emellett remek portré-, táj- és életképfestő is volt, aki sokáig arcképfestéssel kereste kenyerét, s aki idővel egyre többet látott meg és festett le a mindennapi valóságból. Szíj Béla kötetét kézbe véve érzékletes képet kaphatunk e művész sokoldalú munkásságáról, és egyértelművé válik számunkra: Székely nemcsak reprezentatív történelmi tablók akadémikus tanultságú alkotója, hanem egyszersmind lírai hangulatú művek mestere is.