Késő római szöveggyűjtemény jellemzők

A késő római kor – Theodor Mommsen kifejezésével a dominatus kora – kutatása hosszú ideig háttérbe szorult az Augustus által kiépített principatus korához képest mind a nemzetközi, mind a magyar ókortudományban. Kevesebb figyelem jutott a kor forrásainak kiadására és fordítására is. Ugyanez tapasztalható a korszak egyetemi oktatásában is. Ezt a hiányt kívántuk pótolni egy késő római szöveggyűjtemény összeállításával. Olyan görög és latin nyelvű forrásokat válogattunk, amelyeknek eddig még nem született magyar fordítása.