Székesfehérvár urbanizációja - A városfejlődés a kiegyezés korában jellemzők

A könyv Székesfehérvár Monarchia-korabeli urbanizációját mutatja be. A városi levéltár gazdag anyagának felhasználásával, egyúttal az ország egészére vonatkozó szakirodalomra támaszkodva ismerteti a város politikai változásait, a város vezetőinek, testületeinek, patrióta polgárainak hozzájárulását Fehérvár fejlődéséhez. Részletesen foglalkozik az urbanizáció minden lényeges területével az iparosodástól kezdve a közterek alakításán, az építkezéseken, szociális intézmények létrehozásán, a vízvezeték- és csatornahálózat kiépítésén át a villanyvilágítás bevezetéséig, a közúti és vasúti közlekedés fejlesztéséig. Bár Székesfehérvár fejlődése többek között épp az akkoriban kialakított országos vasúti vonalhálózat sajátosságai miatt elmaradt a Dunántúl két legfejlettebb városa, Győr és Pécs mögött, a nehézségek ellenére sikerült kiépíteni az 1910-es évekre Fejér megye székhelyén is a modern városi infrastruktúrát. Csurgai Horváth József történész, főiskolai tanár, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltárának igazgatója.