SZEMBESITÉSEK jellemzők

Bálint Péter író, mindhárom eddig megjelent vaskos regényének színhelye: a kálvinista Debrecen és környéke, történelmi múltjával, jelenével, különös figuráival egyetemben. Bálint Péter Szembesítések című párizsi naplója nemes ötvözete az esszéisztikus regénynek és a formátlan naplónak. Párizs éppúgy szereplője kötetének, mint Debrecen regényeinek, töpreng róla, évszázados hatásáról, magyar vonatkozásairól, kiállító termeiben feltűnő művészeiről, és az íróra gyakorolt szellemi-erkölcsi vonzásáról. És mindezen közben önmagát szemléli, ahogyan az író-énje Párizst. Bátran mondhatjuk: az író játszik velünk, hiszen Bálint Péterről, mintha valaki másról szólna, vagy másvalaki írna őróla: az esszéíróról.