Szemelgető Szövegértési munkafüzet 3-4. o. jellemzők

Ez a szövegértési munkafüzet az értő olvasás fejlesztésének eszköze. Kiegészítője Boldizsár Ildikó 3-4. osztályos Irodalmi olvasókönyveinek. Az olvasókönyvek témaköreit bővíti elsősorban ismeretterjesztő szövegekkel. Megtalálhatók a gyűjteményben az ún. dokumentumszövegek (térkép, menetrend, hirdetés, plakát, meghívó, grafikon) is. A szövegekhez kapcsolódó feladatok fejlesztik a szövegértelmező képességet, ellenőrzik a megértést. Ez a kiadvány a fent említett olvasókönyvek mellett eredményesen használhatók bármilyen tankönyvcsalád kiegészítőjeként, frontális és önálló munkáltatással, a felzárkóztató munkában és a tehetséggondozásban is.