Szemléltető segédanyag a pöszeség javításához jellemzők

A Szemléltető segédanyag a pöszeség javításához című jegyzet elkészítése a gyakorlati munka tapasztalatai alapján vált szükségessé.
A gyűjtemény, amely két fő részből, a szöveges gyakorlóanyagból és a képsorozatból áll, a pöszeség korrekciójának általános menetén belül a rögzítéshez, az automatizáláshoz, illetve az akusztikus és artikulációs differenciáláshoz ad segítséget.
Az adott hanghoz tartozó rögzítési szótaggyakorlatokat, a képeken is ábrázolt és az utánmondással gyakorolható szócsoportokat vonallal választottuk el, fölöttük pedig szám jelöli, hol találhatók meg a képgyűjteményben. A könnyebb tájékozódás érdekében a képgyűjteményben is feltüntettük, hogy rögzítési (R), automatizáló (A), vagy differenciáló (D) lap-e, illetve melyik hang gyakorlására szolgál.