SZÉPEN MAGYARUL, SZÉPEN EMBERÜL - ESSZÉK, TANULMÁNYOK, PÁLYAKÉPEK jellemzők

A kötet az utóbbi néhány évben született és folyóiratokban megjelent esszéket, tanulmányokat, kritikákat és laudációkat tartalmazza. A szám szerint harmincöt írás tematikája hűen tükrözi a szerző viszonylag széles érdeklődését, oktató- és kutatómunkájának főbb irányait és alapvetően líratörténészi beállítottságát. A főként kortárs irodalomra fókuszáló írások legfőbb törekvése a részekből összeálló egész fölmutatása, a nyelvben megélhető otthonosság érzékeltetése. Az egybegyűjtött anyag az egy és oszthatatlan magyar irodalomban gondolkodó ember értéktudatát fejezi ki.