Szeptemberi Szövegértés házi feladat 1. osztály jellemzők

"Örömmel indítjuk útjára új sorozatunkat: a Szövegértés házi feladat az általános iskola 1., 2., 3., 4. osztályos tanulói számára.
A sorozat kötetei évfolyamonkénti és havi bontásban készülnek. Minden hónapban - tehát szeptember, október, november, december stb.- megjelenik füzetsorozatunk a tantervi követelményeknek megfelelően. Az alapfokú oktatásban az olvasástanítás a legfontosabb feladat. Törekedni kell viszont arra, hogy ne csak olvassák a szöveget, hanem értsék is. Tehát a szövegértésnek nagyon fontos szerepe van. A későbbiekben a gyerek csak akkor lesz képes önálló tanulásra, ha minél több szöveget olvas el, s megoldja a hozzákapcsolódó feladatsorokat.
Ebben a füzetben heti 2 mese szerepel. Gyakorolhatja a gyerek az olvasást, a szövegértést a feladatokon keresztül." (A kiadó)