Szigetmagyarság - Londoni magyar sziget jellemzők

A szerző a londoni központú, fénykorát az 1960-as évek közepétől az 1980-as évek utolsó harmadáig élő szellemi műhely a Szepsi Csombor Kör irattárának rendezése közben döntött úgy, hogy papírra veti személyes emlékeit a kör létrejöttéről, működéséről és megszűnéséről. Czigány Lóránt a kör alapítóival együtt feleségét az úgynevezett kemény magba sorolta, bár Czigány Magda saját megjelölése szerint inkább a kör „szolgáló leánya” mindenre kiterjedő feladatát látta el negyed évszázadon át. Szűkszavú feljegyzéseivel megörökíti mindazokat az élményeket, amelyek az emlékezőkkel együtt valószínűleg eltűnnek. Az irattár, benne a kiterjedt levelezéssel viszont a kutatók rendelkezésére áll majd a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Czigány Magda írásában emlékeztet a kör nyitottságára, az előítélet-mentes odafigyelésre, a nyolcvanas években Magyarországon is bontakozó szabad véleménynyilvánítás egész spektrumára, remélve, hogy a higgadt, egymást tiszteletben tartó viták és beszélgetések formálják majd az ország mindenki által elfogadható jövőjét. A könyvet is a közös jövőbe vetett hit hozta létre.