Szigorúan nyilvános jellemzők

A Kaposvári Egyházmegye püspöke, aki maga is szenvedő alanya volt az egyházüldözésnek, amelynek esetében a híres hármas „t” így hangzott: tiltva-titkon-titkosítva. Ez a papok működésére éppúgy vonatkozott, mint az őket elítélő zárt tárgyalások irataira. Most, hogy elérkezett a bujdosás vége, nyíltan lehet minderről beszélni. A püspök atya azonban mégis félti az egyházat attól, hogy papjai leszoknak a harcról, amelyet Krisztusért kell vívniuk, hiszen Sík Sándor szerint „rajtuk megyen át az üzenet”. Lelkivezetője és segítő kollégáinak jóságát úgy akarja meghálálni a püspök atya, hogy nyomdokaikba lépve segíti a fiatal papokat – immár nyilvánosan.