Istenek ébredése jellemzők

Az elmúlt évtizedekben különös események tanúi lehettek a nyugati társadalmak vallási jelenségeinek alakulását figyelemmel kísérő kutatók. A hatvanas-hetvenes években bekövetkező nagy „spirituális robbanás” eredményeképpen, a számtalan modern vallási mozgalom mellett megjelent egy izgalmas vonulat, amelyben mintha egyes archaikus vallási formák élednének újjá. A szerzőpáros ezt az újpogány jelenségcsoportot vizsgálja nemzetközi szinten és sajátos magyar vonatkozásában, amely a vallási és a nemzeti identitás összefonódásának és politikai vetületének érdekes tendenciáit mutatja.