Szituációs helyzetek alapfokon francia nyelvből jellemzők

A könyvvel a szerzők az alapfokú nyelvvizsgára készülő tanulóknak szeretnének segítséget nyújtani. Olyan életszerű szituációkkal, melyek már az első nyelvórától kezdve használhatóak - akár csoportban, akár egyénileg.