Az öröklött város jellemzők

A Várostörténeti tanulmányok 14. kötetében szereplő tanulmányok kiválasztásakor a szerzőt az a szándék vezette, hogy Budapestet a középpontba állítva az új- és jelenkori várostörténet lehetséges témáinak és módszereinek széles skáláját vonultassa fel. A kötet első részében Budapest történelmi városnegyedének, a Belső-Erzsébetvárosnak 1921. századi történelme tárul fel, a második rész tanulmányai a városi kultúrák, szubkultúrák, közösségek kérdését járják körül, a harmadik rész írásainak mindegyike műhelytanulmány. Foglalkozik az interjú szerepével a modern kori várostörténet-írásban, a várostörténet mint diszciplína intézményesülésével, illetve historiográfiai áttekintést ad a századfordulós Bécs kapcsán az elmúlt harminc év szakirodalmi terméséről.