Szociális és etnikai konfliktusok jellemzők

#8222;...kezdett #245;l fogva némileg naivak voltak a kelet-európai reformértelmiségieknek azok az elképzelései, amelynek alapján #8211; abból a tényb #245;l, hogy a lassan kialakuló piacgazdaság új típusú egyenl #245;tlenségeket és más hierarchiát hoz létre, mint ami a redisztributív gazdaságra volt jellemz #245; #8211; a piac és a piaci elosztás egyenl #245;sít #245; hatásával kapcsolatban fogalmaztak meg különböz #245; illúziókat. Ma már talán egyre világosabb, hogy mind a redisztributív, mind a piaci elosztás az adott társadalom alapvet #245; érdek- és hatalmi viszonyainak logikáját követi, és a piaci elosztás nem egalitariánusabb, mint az államszocialista gazdaságok központi újraelosztási rendszere, csak jóval hatékonyabb ann l. #8221;