Szociálpedagógia jellemzők

Magyar nyelven ez az első, a külföldi szakirodalmat átfogóan bemutató munka: a pedagógus-, a gyógypedagógus- és a szociálismunkás-képzésben alapkönyv, illetve kiegészítő irodalom. Megismertet a szociálpedagógia problémavilágával, forrásaival, modern irányzataival, intézményrendszerével, színtereivel és eszközrendszerével, s kitér a pedagógia más paradigmáihoz való kapcsolatának kérdéskörére is. Magyarországon ez a szociálpedagógia első korszerű tankönyve, amely a nyugat-európai, s ezen belül különösen a német nyelvterület eredményeire alapozva tesz kísérletet a hazai szociálpedagógia elméleti megalapozására.