SZOCIOLÓGIAI ÉS TÁRSADALOMELMÉLETI TANULMÁNYOK jellemzők

Némedi Dénes írásai szervesen illeszkednek a hazai és nemzetközi társadalomtudomány szövetébe, de ezernyi szállal kapcsolódnak egymáshoz is. E sokszínű szellemi szőttes mögött az évtizedek során érdeklődésében mindig továbblépő, de intellektuális alkatában alapvetően változatlan ember áll. Akár a népi szociográfiáról vagy a durkheimi tudásszociológiáról szóló monográfiáit, akár a klasszikus szociológia történetéről írott kézikönyvét avagy társadalomelméleti tanulmányait olvassuk, ugyanaz a szigorú, de nyitott intellektus beszél hozzánk. Egy komoly tudós- és tanárember. E posztumusz kötet tanulmányai problémákat, kérdéseket, dilemmákat fogalmaznak meg. Mit kezdjünk elavult szociológiai alapfogalmainkkal Mit fogadjunk és mit vessünk el a II. világ háború utáni társadalomelmélet nagyjainak (Habermas, Luhmann, Bourdieu) állításaiból és a velük vitatkozó tanítványok újításaiból Vajon közelebb visz-e minket Honneth elismeréselmélete, Boltanski pragmatikai szociológiája vagy a szkeptikus tudo