Szólások és közmondások jellemzők

Az Osiris Diákszótár sorozat negyedik darabjaként megjelenő, "a magyarság virági"-ból - ahogy Baráti Szabó Dávid nevezte a közmondásokat - összeállított kötet 10-18 éves fiatalok számár a készült, elsősorban azzal a céllal, hogy ismert és kevésbé ismert kifejezések jelentését, helyes használatát, művelődéstörténeti hátterét megismertesse az olvasóval. A kulcsszavak szerint ábécérendbe szedett példák után következik egy rövid értelmezés, majd a műfaji meghatározás, a nyelvi változatok jelzése és a kifejezések előfordulásának gyakorisága, végül egy néhány szavas magyarázat. Ebben lehetőség szerint röviden ismertetjük egy-egy kifejezés létrejöttének körülményeit, és kiemelt fontosságot tulajdonítunk annak, hogy az illető példa milyen szerepet játszik egy közösség nyelvhasználatában. A kötet az azonos című, az Osiris Kiadónál 2009-ben megjelent gyűjtemény rövidített változata, a történeti adatokat, a pontos forrásokat, a szólásokat és közmondásokat tartalmazó irodalmi idézeteket itt nem közöltük.