SZOVJET NAGYKÖVETI IRATOK MAGYARORSZÁGRÓL 1953-1956. jellemzők

Hogyan vett részt a szovjet diplomácia magyarországi képviselője az ötvenes évek párton belül folyó hatalmi harcában, mennyire adekvát képet továbbított a magyarországi helyzetről Moszkvába és milyen tanácsoklat adott a szovjet külügyi vezetésnek? Kik voltak a budapesti szovjet nagykövetek Yinformátorai1? Ezekre a kérdésekre próbált választ adni a szovjet külügyminisztérium és az SZKP KB levéltárának ez idáig ismeretlen, titkos anyagait közreadó kötet.