Tájékoztató az iskolába lépésről, a fővárosi általános iskolákról 2004/2005. tanév jellemzők

Ez a kiadvány a fővárosban működő általános iskolákat kívánja bemutatni Önöknek. Budapest méreteit, szerkezeti tagoltságát tekintve hatalmas nevelési-oktatási intézményhálózatot működtet. Ez az intézményhálózat a tanulólétszám csökkenése miatt a fenntartók lehetőségeihez mérten folyamatosan változik. A szabad iskolaválasztás joga, valamint az iskolába járás kötelezettsége együttesen csak akkor válhat valóra, ha a város gondoskodik a szülők és a gyermekek folyamatos tájékoztatásáról. Az elmúlt években történt tartalmi változások miatt is szükséges az iskolaválasztás előtti tájékozódás.