Találkozások jellemzők

Huszár Tibor egyetemi tanár, szociológus a hetvenes évek második felében olyan értelmiségiekkel: írókkal, szociológusokkal, politikusokkal készített dokumentumértékű interjúkat, akik a harmincas-negyvenes évek hazai szellemi mozgalmaiban meghatározó szerepet játszottak. Jelen kiadvány ezeket a magnóra rögzített, kötetlen hangú beszélgetéseket tartalmazza. Az érdekes találkozásokból, amelyeknek egy részére itthon, többségükre azonban - az emigrációban akkoriban ott élő szereplőkkel - Nyugaton került sor, hű képet kaphatunk a két világháború közötti magyar szellemi mozgalmakról, irányzatokról. Huszár Tibor beszélgetőtársai visszaemlékezéseikben felidézik a magyar szellemi élet azon nevezetes sorsfordulóit, amelyekben ők maguk is kulcsszerepet játszottak: így többek között szólnak a "népi" és "urbánus" csoportok tevékenységéről, a nevezetes Márciusi Front megszervezéséről és működéséről, a híres 1943-as balatonszárszói tanácskozásról, a németellenes mozgalmak létrejöttéről, a korabeli jelentősebb folyóiratok működéséről és sok más egyéb korabeli eseményről.