Tamerlan jellemzők

A nagy hódítók között Dzsingiz khán mellett Tamerlan, illetve másik nevén Timur Lenk a legnagyobb: az ő hódításai felérnek a mongol khánéval. Harold Lamb mestere a keleti hódítók filmszerű bemutatásának. Drámai érdekességgel építi fel nagy alakjainak életművét, amelynél visszatérő motívum a szegény pásztorgyerek jelentéktelenségétől való elindulás a legnagyobb hatalom magas trónusáig. Ugyanez a jelenség ötlik a kései olvasó szemébe is: az ellenfelek viszonylagos gyengesége, szervezetlensége, elbizakodott pöffeszkedése, szemben a hódító hideg nyugalmával, számító okosságával és embereinek fanatikus, rettenthetetlen bátorságával.