Tanulmányok Halasy-Nagy József filozófiájáról jellemzők

Halasy-Nagy József a huszadik századi magyar filozófia egyik legjelentősebb alakjaként él a köztudatban. Óriási életművet hagyott hátra, amely még ma is meghatározó jelentőségű filozófiai műveltségünk számára. Munkásságának értékelésében a legnagyobb előrelépést a jelen könyv anyagát adó szegedi konferencia tette meg.
A kötet szándéka szerint nem "emlékmű" vagy puszta "tisztelgés" akar lenni Halasy-Nagy József előtt. Célját igazán akkor érheti el, ha az eddigiekhez képest még jobban ráirányítja a hazai tudományos közvélemény figyelmét életművére és a magyar filozófia történetének egyik kiemelkedő, klasszikus alakjára.