Társadalmi metszetek jellemzők

A rendszerváltás gyökeresen átalakította a magyar társadalom szerkezetét, új társadalmi szereplők jelentek meg a színen, és a régiek új, számukra addig ismeretlen helyzetben találták magukat. A kötet tizenhét tanulmánya egyformán foglalkozik a társadalom átrétegződésével, a településszerkezet átalakulásával, a szegregáció és a migráció kérdéseivel, a leszakadó, szegény rétegek újratermelődésével, az ifjúság helyzetével és az oktatás, az iskolarendszer átalakulása felvetette problémákkal, az új elitek kialakulásával, a fogyasztási csoportok vizsgálatával, a családdal és a családon belüli munkamegosztás változásaival, az újonnan megjelent kereskedelmi média szerepével a tudatformálásban, a politikai értékválasztásokkal és a politika társadalomformáló hatásával, az érdekérvényesítés lehetőségeivel, valamint a szociológiatudomány jelen állapotának felmérésével, elért eredményeivel és az előtte álló új feladatokkal, amelyek meghatározzák a kutatás jövőbeli irányait is.