TECHNIKA 2000 8. OSZTÁLYOSOKNAK jellemzők

A nyolcadik osztályosoknak szóló kötet az eddig már megismert technikai rendszereket összekötő hálózatok közös sajátosságai szerint állítja párhuzamba az anyag, energia és információ szállítását és tárolását. Ezen belül részletesen foglalkozik a könyv a lakóhely közmű- és energiaellátó hálózataival, valamint a környezetkímélő energiaforrásokkal, továbbá olyan információs hálózatokkal, mint például a műholdas műsorsugárzás, mobiltelefonos vagy internetes kommunikáció. A közlekedés témakörben a korszerű közúti, vasúti és légi közlekedési hálózatokkal ismerkedhetnek a tanulók, míg a jövő technikájához kapcsolódva a világűrkutatás technikai rendszereiről kaphatnak információkat. A gazdálkodás témakör a fogyasztói társadalom és a reklám fogalmainak feltárására is vállalkozik. Ebben a kötetben is előfordul több olyan érdekes téma; például a környezetkímélő közlekedési eszközökről ,amely a gyerekek érdeklődését figyelembe véve kiegészítő anyagként részletezi a kerettantervi követelményeket.