Térformálás / Tárgyformálás 3 jellemzők

A 2006-ban Moholy-Nagy László Művészeti Egyetemre keresztelt Magyar iparművészeti Egyetem DLA (Doktori Iskola) hallgatóinak tanulmányaiból szerkesztették a kötetet. A dolgozatok szerzői többségében gyakorló tervezők, alkotó művészek, nem teoretikusok, így a szakkritikusok távolságtartó magatartásával ellentétben itt az alkotás során felmerülő alapvető, vagy éppen gyakorlati jellegű problémák felvázolása, elemzése kerül inkább előtérbe. Jól kirajzolódik egy új generáció szemlélete, akik szeretnének túllépni a hagyományos kézműveskultúra válságának problémáján, és megfelelni a piacorientált gazdasági folyamatok, a globalizáció, a digitalizáció, a vizuális dominancia és virtualitás korszakának kihívásaira. Ehhez azonban elkerülhetetlen a folyamatok beható megismerése, a kommunikációs készségek elsajátítása és gyakorlása révén az elmélet, a szakirodalom feldolgozása.