THOMKA-SYMPOSION - ÜNNEPI KÖTET THOMKA BEÁTA KÖSZÖNTÉSÉRE jellemzők

Az elbeszélés-kutatás, a prózapoétika, a rövidtörténet műfaji sajátságai, a 20. századi magyar és délszláv irodalmak története – csak néhány címszó azokból a szerteágazó kutatási területekből, melyek Thomka Beáta irodalomtudósi pályájához kapcsolódnak, s amelyek kétségkívül meghatározták az utóbbi évtizedek magyar irodalomtudományát. E kötetben pályatársai, kollégái, barátai, tanítványai, tisztelői köszöntik őt egy-egy írással, hogy saját szövegeikben is érzékeltessék, mi mindent kaptak Thomka Beátától, s mi mindent kapott tőle a hazai irodalomértés.