Törpeléptek I. - Feladatfüzet 1. osztály jellemzők

A pedagógusok kérésének eleget téve született meg az integrált anyanyelvi és irodalmi program e feladatfüzete. Nevéből adódóan is más, mint a hagyományos munkafüzetek. Feladatai, melyek ebben a kötetben az olvasmány feldolgozást segítik, egyaránt alkalmasak a gyerekek kommunikációs készségének, szövegértő olvasásának, kifejező készségének fejlesztésére, de természetesen helyet kapnak az íráskészséget, írásképet fejlesztő feladatok is. A feladatok megoldásának elsődleges színtere továbbra is a gyermekek írásfüzete. A szerző a feladatok megfogalmazásában a pontosságon és szabatosságon túl törekszik a tudatos szókincsbővítésre, a gyermekek beszédének fejlesztésére.