Történelem az általános iskola 5. évfolyama számára jellemzők

Az ötödikes tankönyv módszeresen végigkíséri az emberiség fejlődését az évmilliókkal ezelőtti kezdetektől az ókori civilizációk megsemmisüléséig. Érinti valamennyi fontos kultúrát, s arra törekszik, hogy a leckéket olvasva a 10-11 éves gyerekek "kerek" és életteli világokba pillantsanak be, s értsék is, amit ott látnak. Amit e korosztály nem érthet meg, az nincs is benne a könyvben. Egyszerűen ír a legösszetettebb problémákról, például a társadalmi rétegződésről, az államról, a vallásokról. A tankönyv tükrözi a történettudomány ma elfogadott eredményeit. Más megvilágításba kerül az ember biológiai fejlődése, a tűzhasználat és a művészet. Az ókori Kelet hangsúlyosabb, mint a korábbi tankönyvekben volt. Külön lecke foglalkozik az írás történetével. Többet tudhatunk meg a nagy keleti vallásokról és a zsidó vallásról. A görögségnél Athén s a demokrácia mellett fontosak más városállamok és a hellenizmus. A szerző Görögországnál és Rómánál is bemutatja, hogy a társadalmi küzdelmek nem mindig a szegények és a gazdagok küzdelmét jelentik. A magyarság őstörténeténél rávilágít a finnugor eredet-török eredet és a kettős honfoglalás problémáira. A tananyag életmódcentrikus. Fő cél, hogy a tanulók megszeressék a történelmet. Színes leírások, forrásrészletek ragadják meg a gyermeki fantáziát. Ahol lehet, bemutatásra kerül az éppen tárgyalt korszak gyermekeinek élete. A tankönyv könnyen tanulható, eredményesen tanítható. (Heti kétórás feldolgozásra készült.) A tananyagot kérdések teszik izgalmas problémákká. A szerző gyakran kéri a tanulók véleményét, más helyeken szituációs játékokhoz ötletet adva segít megérteni a jelenségeket. Következetesen fejleszti a tér- és időszemléletet és a forrásértés képességét. Módszertani újdonság, hogy már a könyv elején, az őskor után tárgyalásra kerül az időszámítás, így a gyerekeket nem terheli meg a "hány évvel ezelőtt" volt és a "pontosan mikor volt" kettőssége. A megszerzett ismereteket a későbbi leckékben kérdések és utalások idézik föl.